Objednanie na vyšetrenie

Inštitút klinickej a experimentálnej dermatovenerológie, Bratislava - kožná ambulancia Hegyi Bratislava / Výskum

Copyright © 2018 dermatology.sk. Všetky práva vyhradené.

Inštitút klinickej a experimentálnej dermatovenerológie, s.r.o.
Mudroňova 39
811 01 Bratislava

Tel.: +421 2 544 12 368

E-mail: ambulancia@dermatology.sk

Vitajte      |      O nás      |      Výkony      |      Cenník      |     Výskum      |      Kontakt

Vitajte      |      O nás      |      Výkony      |      Cenník      |     Výskum      |      Kontakt

MUDr. Ľubica Hegyiová: +421 2 544 12 368
MUDr. Juraj Hegyi, PhD.:+421 2 544 12 368

MUDr. Juraj Hegyi, PhD.     |     MUDr. Ľubica Hegyiová     |     Prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.     |     prof. MUDr. Eugen Hegyi, DrSc.

Vzdelanie:

Späť

Prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.
dermatovenerológ, klinický imunológ

Špecializuje sa na všeobecnú dermatológiu dospelých, detí a adolescentov.

V Inštitúte klinickej a experimentálnej dermatovenerológie pôsobí najmä ako konzultant pre odbor detskej dermatovenerológie, fotobiológie, fototerapie
a laseroterapie.

2013

Profesor pre odbor dermatovenerológia, LF UK v Bratislave

1998

Oprávnenie používať vedecko-akademickú hodnosť PhD, LF UK v Bratislave

1998

Nadstavbová špecializácia v odbore lekárska imunológia

1998

Docent pre odbor dermatovenerológia, LF UK v Bratislave

1997

Certifikát o spôsobilosti vykonávať fototerapiu, fotochemoterapiu a laserovú terapiu

1996

The Laser Workshop and Tutorial v La Chaux-de-Fonds (Švajčiarsko)

1991

Kandidát lekárskych vied, odbor dermatovenerológia (CSc.), LF UK v Bratislave

1982

Atestácia II. stupňa z dermatovenerológie

1979

Atestácia I. stupňa z dermatovenerológie

1967 - 1973

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK)

Pracovné skúsenosti:

Začínal ako asistent a neskôr ako odborný asistent na Katedre mikrobiológie a imunológie LF UK v Bratislave. V tomto období sa podieľal na zavedení typizácie HLA antigénov pre transplantačný program na Slovensku.

Následne pôsobil 7 rokov ako odborný asistent na Detskej dermatovenerologickej klinike LF UK v Bratislave.

V rokoch 1983 až 1989 pôsobil ako lekár na Dermatology Department, PUVA-Unit, Al-Sabah Hospital v Kuvajte.

Od roku 1989 až 2014 pôsobil ako odborný asistent, neskôr docent a napokon profesor na Detskej dermatovenerologickej klinike LF UK v Bratislave, kde založil a viedol fototerapeutickú ambulanciu (PUVA jednotku - UVA, UVA1, UVB a fotochemoterapia), kde boli okrem dermatovenerologických pacientov liečení aj pacienti Transplantačnej jednotky kmeňových krvotvorných buniek Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave.

Významným spôsobom zavádzal do klinickej praxe neinvazívne vyšetrovacie a zobrazovacie metódy. Ako skúsený pedagóg viedol prednášky, odborné stáže, praktické cvičenia a semináre z dermatovenerológie pre slovensky a anglicky hovoriacich študentov.

V septembri 1998 pôsobil ako hosťujúci profesor na Dermatology Department Hamad Medical Corporation v Katare.

Od roku  2015 je majiteľom Inštitútu klinickej a experimentálnej dermatovenerológie, kde pôsobí najmä ako konzultant pre odbor detskej dermatovenerológie, fotobiológie, fototerapie a laseroterapie.

Je členom výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti, v rokoch 1999 – 2002 jej vedeckým sekretárom, členom European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), členom EDF (European Dermatology Forum), členom korešpondentom German Society of Dermatology.

Je zakladateľom a predsedom Fotobiologickej sekcie Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti.

Je zakladateľom a organizátorom preventívnej kampane „Euro Melanoma Day“ na Slovensku.

V rokoch 1999 – 2005 bol členom výboru I.U.S.T.I. – Europe (International Union against Sexually Transmitted Infections) a členom výboru Alpe-Adria-Danube Society for STI and Skin Infections.

V rokoch 2003 – 2013 bol členom EBDV pri UEMS (European Board of Dermatovenerology – European Union of Medical Specialists) a podieľal sa na harmonizácii postgraduálneho štúdia dermatovenerológie v krajinách EÚ rozvojom najvyšších štandardov lekárskeho vzdelávania a zdravotnej starostlivosti v celej Európe, ako aj podpore voľného pohybu európskych lekárskych špecialistov s cieľom zabezpečiť najvyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti pre európskych občanov.

Je držiteľom ocenenia Bestows Honorary Membership of Sigma Xi, The Scientific Research Society of the University of Medicine and Dentistry of New Jersey (2006).

Je autorom 6 monografií, viac ako 180 vedeckých prác, viac ako 160 vedeckých prednášok, 2 skrípt a učebných textov, má viac ako 220 citácii.


Jazykové znalosti: 
Ovláda aktívne slovenský, anglický, ruský jazyk a pasívne nemecký jazyk.