Objednanie na vyšetrenie

Inštitút klinickej a experimentálnej dermatovenerológie, Bratislava - kožná ambulancia Hegyi Bratislava / Výskum

Copyright © 2018 dermatology.sk. Všetky práva vyhradené.

Inštitút klinickej a experimentálnej dermatovenerológie, s.r.o.
Mudroňova 39
811 01 Bratislava

Tel.: +421 2 544 12 368

E-mail: ambulancia@dermatology.sk

Vitajte      |      O nás      |      Výkony      |      Cenník      |     Výskum      |      Kontakt

Vitajte      |      O nás      |      Výkony      |      Cenník      |     Výskum      |      Kontakt

MUDr. Ľubica Hegyiová: +421 2 544 12 368
MUDr. Juraj Hegyi, PhD.:+421 2 544 12 368

MUDr. Juraj Hegyi, PhD.     |     MUDr. Ľubica Hegyiová     |     Prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.     |     prof. MUDr. Eugen Hegyi, DrSc.

MUDr. Juraj Hegyi, PhD.

    • Na Slovensku patrí k najskúsenejším dermatológom s dlhoročnou praxou v oblasti neivazívnych vyšetrovacích
      
 metód, ktorými sú:

         vyšetrenia materských znamienok pomocou digitálneho dermatoskopu
         fotobiologická liečba
         fluorescenčná diagnostika
         ultrasonografia kože
         konfokálna mikroskopia
         optická koherentná tomografia

     
V oblasti dermatochirurgie sa venuje odstraňovaniu znamienok a kožných výrastkov chirurgickou cestou.
     
Je autorom a spoluautorom niekoľkých desiatok odborných publikácii a prednášok.  
     
Je členom niekoľkých zahraničných a domácich odborných spoločností a každoročne sa aktívne
      
   zúčastňuje ich kongresov.  
     
Ma bohatú niekoľkoročnú zahraničnú prax.

MUDr. Ľubica Hegyiová

     • Na Slovensku patrí k najskúsenejším dermatológom s dlhoročnou praxou v odbore korektívna dermatológia.
     • Má dlhoročné skúsenosti v oblasti laserovej medicíny a laserovej depilácie.
     
Je vysoko špecializovaná v oblasti rádiofrekvenčnej tonizácie a remodelácie kože.
     
Venuje sa aktívne integrácii klasických postupov ošetrovania a moderných poznatkov o fyziológii
        a patofyziológii kože.
     
Je členkou zahraničných a domácich odborných spoločností a každoročne sa aktívne zúčastňuje ich kongresov.

Prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.

     • Bol menovaný profesorom dermatovenerológie na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v         Slovenskej republike.
     
Patrí medzi svetovú dermatologickú špičku v oblasti fotobiológie, fototerapie a laserovej terapie.
     
Má bohaté skúsenosti v oblasti detskej dermatovenerológie. Viac ako 35 rokov pôsobil na Detskej         dermatovenerologickej klinike LF UK v Bratislave.
     
Na Slovensku patrí k popredným dermatovenerológom v oblasti tropickej medicíny.
     
Je zakladateľom Fotobiologickej sekcie Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti
       
 a súčasne je jej predseda.
     
Je zakladateľom a organizátorom preventívnej kampane „Euro Melanoma Day“ na Slovensku.
     
Je autorom a spoluautorom viac ako 350 odborných publikácií a prednášok a 6 monografií.
     
Je členom redakčnej rady v niekoľkých odborných časopisoch
     
Je členom niekoľkých zahraničných a domácich odborných spoločností a každoročne sa aktívne zúčastňuje
        ich kongresov.  
     
Je držiteľom ocenenia Bestows Honorary Membership of Sigma Xi, The Scientific Research Society of the         University of Medicine and Dentistry of New Jersey.
     
Bol ocenený Zlatou medailou Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Prof. MUDr. Eugen Hegyi, DrSc.

     • Bol jeden z hlavných budovateľov československej modernej dermatovenerológie, zakladateľ alergiológie a         imunológie, preventívnej dermatológie, oduševnený pedagóg, medzinárodne uznávaná vedecká autorita.
     
Bol zakladateľ Slovenskej spoločnosti pre alergológiu a klinickú imunológiu a bol jej prvý predseda.
     
Bol expertom v profesionálnych dermatózach a liekových alergiách.
     
Bol riešiteľom výskumných úloh, nových výrobných technológii, podieľal sa na zostavení najširšie používaných         ochranných mastí (Indulona), ako aj UVA vyšetrovacej lampy ZAR-1.
     
Bol budovateľom, moderného dermatovenerologického pracoviska nielen v Bratislave, ale aj v Martine,
       
 nového systému výchovy dermatovenerológov.
     
Podieľal sa na vzniku Slovenskej lekárskej knižnice (1951).
     
Vydal dermatovenerologický atlas (1990).
     
Založil prvý Ústav lekárskej kozmetiky na Slovensku (1968), kde bol riaditeľom do roku 1981.
     
Bol hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva pre dermatovenerológiu na Slovensku.
     
Bol hlavným redaktorom Bratislavských lekárskych listov.
     
Bol zakladateľ a aktívny člen Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti, zastával akademické
       
 a spoločenské funkcie.
     
Jeho bohatá vedecká publikačná a prednášková činnosť (564 záznamov) bola ocenená doma aj v zahraničí.
     
Bol čestným členom odborných spoločností Česko-slovenskej, Fínskej, Nemeckej, Maďarskej, Poľskej.
     
Bol ocenený vyznamenaniami štátnymi aj rezortnými.

Viac

Viac

Viac