Objednanie na vyšetrenie

Inštitút klinickej a experimentálnej dermatovenerológie, Bratislava - kožná ambulancia Hegyi Bratislava / Výskum

Copyright © 2018 dermatology.sk. Všetky práva vyhradené.

Inštitút klinickej a experimentálnej dermatovenerológie, s.r.o.
Mudroňova 39
811 01 Bratislava

Tel.: +421 2 544 12 368

E-mail: ambulancia@dermatology.sk

Vitajte      |      O nás      |      Výkony      |      Cenník      |     Výskum      |      Kontakt

Vitajte      |      O nás      |      Výkony      |      Cenník      |     Výskum      |      Kontakt

MUDr. Ľubica Hegyiová: +421 2 544 12 368
MUDr. Juraj Hegyi, PhD.:+421 2 544 12 368

MUDr. Juraj Hegyi, PhD.     |     MUDr. Ľubica Hegyiová     |     Prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.     |     prof. MUDr. Eugen Hegyi, DrSc.

Vzdelanie:  

MUDr. Juraj Hegyi, PhD.
dermatovenerológ

Špecializuje sa na všeobecnú dermatológiu dospelých, detí a adolescentov.

Späť

2010 - 2014

Doktorandské štúdium  (PhD.), Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2012

Atestácia v obore dermatovenerológia, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2005

Promócia, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Pracovné skúsenosti:

V rokoch 2005 až 2007 pracoval ako sekundárny lekár na Dermatovenerologickej klinike, 3. Lekárskej fakulty Karlovy univerzity v Prahe, v Českej republike, kde založil ambulanciu fotodynamickej liečby a intenzívne sa venoval diagnostike kožným ultrazvukom.

Neskôr v rokoch 2008 až 2010 pracoval v Nemecku na Klinike dermatológie a alergológie, Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove ako sekundárny lekar na oddelení fotobiologickej liečby a na oddelení dermatoonkológie. Ako výskumný pracovník sa podieľal na rozvoji konfokálnej mikroskopie a na zdokonaľovaní prototypu optickej koherenčnej tomografie kože. Je autorom unikátneho postupu pri diagnostike cievneho prekrvenia kože.

V rokoch 2010 až 2014 bol interným doktorantom na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde zaviedol využite konfokálnej mikroskopie v dermatológií.

Je členom výboru Fotobiologickej sekcie Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti.

Je členom Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti, Českej dermatovenerologickej spoločnosti, Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Forschung (ADF), European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).

Je odborným garantom Inštitútu klinickej a experimentálnej dermatovenerológie.

Je autorom viac ako 30 vedeckých prác, 2 monografií, má viac ako 170 citácii.


Jazykové znalosti: 
Ovláda aktívne slovenský, anglický a nemecký jazyk.