Pacientov ošetrujeme len po vopred dohovorenom termíne.
Naša súkromná ambulancia nemá zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou, všetky zákroky a lieky si pacienti hradia sami.